Välkommen till Brf Albert

Bostadsrättsföreningen Albert ligger i Göteborg i stadsdelen Haga, ett område präglat av gamla arbetarbostäder. Föreningen ligger i anslutning till Hagas välkända gågata Haga Nygata, med gatsten och pittoreska butiker och caféer. I föreningen finns 51 nybyggda lägenheter och 16 ombyggda gamla lägenheter från 1800-talet, vilka blev färdigställda 1988. Vi har dessutom tre butiker och en restaurang som hyresgäster. Den prisbelönta gröna innergården står till medlemmarnas förfogande och används flitigt året runt!


Nyheter

Trädgårdshjälp

Vi har nu anlitat en trädgårdsfirma som hjälper oss att ta hand om våra träd och buskar på gården. De kommer att komma två gånger per år och se över växtligheten och beskära på ett korrekt sätt där det behövs. De var här första gången i mars och beskar bland annat kastanjen, syrener och ett antal buskar längst husfasaderna.

Sopsugen

Föreningen är ju ansluten till ett sopsugssystem, där restavfall som inte kan återvinnas i soprummet ska slängas.

Den senaste tiden har det varit ett flertal stopp i systemet på grund av att det hamnat felaktiga sopor där. Vanliga hushållssopor går fint att slänga, men kartonger och andra otympliga föremål fastnar lätt i systemet. Varje gång det blir stopp uppstår dels ett olustigt missljud, men också en kostnad för föreningen. Tänk på vad du slänger i sopnedkastet.

Brandskyddsutrustning från Anticimex

På förekommen anledning har styrelsen undersökt möjligheterna att anförskaffa brandskyddsutrustning från Anticimex till rabatterat pris. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att köpa brandskyddsutrustning.

Tänk på vad ni häller i köksavloppet

Vi har fått tillsägelse från Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad om att vi ska bli bättre på att hantera det vi häller i köksavloppet. I dagsläget hälls det ut för mycket fett och olja vilket leder till avlagringar i rören, både i våra egna stammar och ute i de kommunala avloppsledningarna. För att minimera påverkan på avloppssystemet så ber vi er att inte hälla ut fett i vasken utan torka eller hälla ur stekpannor, ugnsformar eller takeaway-lådor innan ni diskar dom. På detta sätt kan vi också förhindra stopp i våra avloppsledningar och fördröja stambytet i föreningen.

Portalen- Informationsverktyg om ditt boende

Alla medlemmar i föreningen har tillgång till HSB:s tjänst på internet HSB Portalen. Detta är ett verktyg som ger medlemmar och boende tillgång till information om sitt boende och medlemskap och möjlighet att registrera och få återkoppling på ärenden. Man loggar in med ett eget lösenord på hsbportalen.se. Har du glömt ditt lösenord eller inte fått något kan du enkelt få ett nytt vid inloggningen.

Komposter och ny kartongbehållare.

Vi har nu tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i soprummet för kartonger och papplådor. I denna stålhäck läggs tillplattade och i hopvikta större kartonger.

Brandskyddsarbete

Vi har i år återupptagit vårt brandskyddsarbete i föreningen, vilket bla. innebär kontroller fyra gånger om året, och här kommer ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- Nu i jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi har under året rensat källare och vindar men har nu upptäckt att det lagts dit saker igen, detta måste tas bort omedelbart.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns nu information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!

Brandsläckare i trapphusen

I alla trapphus har det nu installerats brandsläckare på bottenplan. Brandsläckarna är i första hand tänkta att användas vid brand i trapphusen eller på gården. För lägenheterna gäller eget ansvarar för brandskyddet. Rekommendation är en brandsläckare per 60 kvm och våning. Tänk på att många försäkringsbolag kräver fullgott brandskydd i lägenheten vid eventuell skada.


Föreningen

Styrelsen

Ordförande: Kjell Ring, Östra Skansgatan 8B.
Vice ordförande: Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Sekreterare: Karin Magnusson, Östra Skansgatan 8A.

Ledamöter:
Kerstin Gustavsson-Rantil, Haga Nygata 14.
Hanna de Lange, Skolgatan 7B.
Anders Stönner, Östra Skansgatan 12.

HSB-representant: Madelaine Doufrix, HSB Göteborg.

Valberedning
Emma Carlsson, Skolgatan 7A.
Beatrice Klackenberg, Haga Östergata 13.
Birgitta Lindström, Haga Östergata 13.

Kontakta styrelsen
Styrelsen kan nås via sin mejladress, styrelsen@albert.se, eller genom ett meddelande i brevlådan, som finns i uppgången till Östra Skansgatan 8A.

Styrelsen finns tillgänglig för medlemmarna en kvart före varje styrelsemöte kl 18.45-19.00 i föreningslokalen.

Arbetsgrupper

I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll av till exempel trädgård, underhåll och gym. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med.

Gymgruppen – kontaktperson Hanna de Lange, Skolgatan 7B.
Trädgårdsgruppen – kontaktperson Jonas de Lange, Skolgatan 7B.
Underhållsgruppen – kontaktperson Anders Stönner, Östra Skansgatan 12.

Att bo i bostadsrätt

En stor poäng med att bo i bostadsrätt är att man själv kan vara med och påverka sin boendemiljö. Genom att engagera sig i föreningen kan man vara med och sätta sin prägel på allt från blomsterrabatter till hemsidans utformning. Vår boendemiljö blir helt enkelt så bra som vi själva gör den.

Tänk på att visa hänsyn gentemot dina grannar vid exempelvis renoveringar, fester och utomhusaktiviteter. En bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22 och 7.

Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrningar måste alltid godkännas av styrelsen. Annars riskerar man förverkansgrund för olovlig uthyrning. Uthyrning beviljas på begränsad tid om max två år och där giltiga skäl föreligger. Giltiga skäl är när man tillfälligt inte kan nyttja bostaden till exempel på grund av provboende med sambo eller jobb och utbildning på annan ort. From. 1 april 2017 kommer ansökningar hanteras via en särskild blankett gällande andrahandsuthyrningar. Denna fylls i, lämnas i styrelsens brevlåda och sedan avgörs ansökan på kommande styrelsemöte. Blanketten hittar ni här: ansökan om andrahandsuthyrning.

Observera att det räknas som andrahandsuthyrning även vid korta uthyrningar, privat eller via exempelvis Airbnb. Det är i lagens mening en andrahandsuthyrning så fort du själv inte bor i bostaden och någon annan nyttjar den, även om ingen betalning utgår. Styrelsen godkänner inte den här typen av korta andrahandsuthyrningar enligt prejudicerande dom i Hyresnämnden.

Medlemmar – Föreningsstämman
I korthet kan man säga att föreningen består av oss medlemmar. Det är vi som ska se till att den fungerar så som vi vill att den ska fungera. Som medlem är man alltid välkommen att komma med tankar och idéer till styrelsen eller arbetsgrupperna, se nedan.

För större frågor kan det vara lämpligt att skriva motioner till föreningsstämman, som går av stapeln en gång per år. Om du vill skriva en motion finns en mall att ladda ner i Word eller PDF-format. Alla medlemmar rekommenderas att vara med på föreningsstämman, för att informera sig om föreningen samt ha möjlighet att yttra sig i de frågor som diskuteras.

Styrelse
För att organisera arbetet med föreningen väljs en styrelse. Detta sker på föreningsstämman som äger rum på våren. Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi. Alla är välkomna att söka sig till styrelsen. I Stadgarna anges hur föreningen ska sköta och bedriva sin verksamhet. HSB stöttar föreningens styrelse bland annat genom att utse en representant som deltar i styrelsearbetet och de har utformat broschyren HSB:s kod för bostadsrättsföreningar som ett riktmärke för hur arbetet ska bedrivas.

Valberedning
Valberedningens uppgift är att inför föreningsstämman förbereda ett förslag på nya styrelsemedlemmar vilket stämman sedan röstar om. Kontakta valberedningen om du vill vara med i styrelsen eller om du har förslag på någon som du tycker borde vara det. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Arbetsgrupper
I föreningen har vi också ett antal arbetsgrupper, som ansvarar för utformning och planering av underhåll. Dessa grupper arbetar med trädgård, hemsida, gym, fastighetens underhåll och trafikmiljö. Kontakta gärna arbetsgrupperna om du har idéer eller vill vara med. Kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.

Att renovera

Inför större renoveringar ska styrelsen kontaktas och en skriftlig beskrivning av det planerade arbetet lämnas.

Lägenheterna i de äldre husen med nummer 51-66 i Östra Skansgatan 12, Haga Nygata 14 samt 16 A och B är kulturminnesmärkta av Länsantikvarien, vilket innebär vissa restriktioner när det gäller bostadsrättsinnehavarens normala rätt att reparera och utföra förbättringar i lägenheten. Begränsningarna gäller bland annat kakelugnar, vissa inredningsdetaljer som dörrar, dörrtrycken och träpaneler samt färgsättning. Detta regleras i särskilda tilläggsavtal.

Medlemmar kan få ett bidrag om 6000 kr från föreningen vid byte av gamla golvbrunnar.

Observera att föreningen har ett särskilt fläktsystem, så om du vill byta din köksfläkt bör du först kontakta styrelsen för mer information.

För mer information se broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? från HSB.

Brandskyddsarbete

Vårt brandskyddsarbete i föreningen samordnas och kontrolleras av Anticimex och innebär brandskyddskontroller fyra gånger om året.

För att vi ska kunna upprätthålla ett fullgott brandskydd kommer här ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi kommer under brandskyddskontrollerna att märka upp de saker som måste avlägsnas i källare och på vindar, är detta inte omhändertaget inom 3 månader avyttras det.

- I jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!


Allmänna utrymmen

I föreningen har vi tillgång till ett antal gemensamma utrymmen som en service för oss medlemmar. Det är viktigt att tänka på att vi har ett delat ansvar för att hålla dessa lokaler trivsamma.

Tvättstuga

I vår förening har de flesta lägenheterna egen tvättmaskin, men vi har också en gemensam tvättstuga. Vår tvättstuga finns på bottenvåningen i uppgång Skolgatan 7A. 

Vad finns här?

I tvättstugan finns en stor och en mindre tvättmaskin. Här finns även torktumlare, mangel och strykbräda med strykjärn samt ett torkrum. I den stora tvättmaskinen går det bra att tvätta mattor.

Bokning

Tvättpass bokas på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan. Man har möjlighet att nyttja torkrummet en timme efter avslutat tvättpass. Om ett bokat tvättpass inte börjat användas inom 60 minuter bokas det automatiskt av. Det är då möjligt för andra medlemmar att boka passet.
Bokningsbara tvättpass är: 8–11, 11–14, 14–17 och 17–20.
Man kan ha 2 framtida tvättpass bokade samtidigt, så snart ett bokat pass har startat kan man boka ytterligare ett.
Man kan boka upp till 8 tvättpass per månad.
Instruktioner till bokningssystemet finns att ladda ner här.

Innan du lämnar

När man tvättat klart är det viktigt att städa efter sig. Städmaterial finns i städskåpet direkt innanför dörren. 

Felanmälan

Om man upptäcker fel eller skada på maskiner eller VVS anmäler man det till HSB via felanmälan på hsb.se/goteborg/felanmalan eller på telefon 010-442 24 24. I övrigt anmäls eventuella skador till styrelsen@albert.se.

Gym

Till glädje för alla träningsintresserade medlemmar har vi i Brf Albert ett fint gym. Gymmet ligger i uppgången Skolgatan 7A och för att använda det behöver man kvittera ut en nyckel hos Mikael Högberg, Haga Nygata 16B. I samband med att man kvitterar ut sin nyckel får man också en mejladress till Hanna Dahlberg, som är kontaktperson för gymmet, och man blir automatiskt medlem i föreningens arbetsgrupp Gymgruppen. Alla i gruppen hjälps åt att hålla koll på om något i gymmet är trasigt, att fundera över om gymmet behöver kompletteras med nya redskap och att fylla på rengöringsmedlet när det är slut.

I lokalen kan man träna både kondition, styrka och rörlighet. För konditionsträning finns en mycket bra roddmaskin, som ökar cirkulationen i ryggen och de trötta musklerna mellan skulderbladen efter en dag på jobbet. Vi har även en spinningcykel, en crosstrainer placerad i bastuns lounge och hopprep.

När man är uppvärmd och vill ge sig på styrketräningen kan man använda sig av skivstångsstället, som har två viktstänger av olympisk standard med kompletta viktset. Stället är höj- och sänkbart och kan därför användas både för bänkpress och knäböj. Vidare finns fem skivstänger med fasta vikter, hantlar från cirka 1-25 kg, en väggmonterad chins-stång för ryggövningar och en väggmonterad dips-ställning för träning av bröst, triceps och ländrygg. Ett redskap man inte får missa är vår TRX Suspension Trainer, vilket kanske är det bästa och mest allsidiga redskapet för funktionell och stabiliserande träning eftersom man utnyttjar sin egen kroppsvikt och helt enkelt varierar arbetsvinkeln för att öka eller minska belastningen. Ett tips kan vara att läsa om TRX på internet om man aldrig stött på det förut!

Något som är lätt att glömma när man tränar är vikten av rörlighet och stretch. En spänd, sammandragen muskel kan inte utnyttja hela sin längd och blir därför inte så effektivt tränad. För den som vill arbeta med sin rörlighet eller stabiliserande träning rekommenderas pilatesbollen. Vidare finns ribbstol, gummiband, balanskudde och träpinne.

För att komma i stämning kan det behövas musik och självklart har vårt förnämliga gym en bluetooth-stereo för att synka med egen musik från till exempel mobiltelefonen. Det finns också en timer för att hålla tempot under övningspasset och övningsanvisningar för att få inspiration till nya övningar.

Avslutningsvis är det mycket viktigt att alla som använder gymmet är noggranna med att rengöra redskapen efter sig, så vi slipper både dålig lukt och spridning av trista förkylningar som tvingar fram träningsuppehåll.

Föreningslokal

Medlemmar som vill arrangera tillställningar av olika slag, har möjlighet att hyra föreningslokalen, Östra Skansgatan 8A.

Vad finns här?

I lokalen finns ett par långbord, en soffgrupp med bäddsoffor och ett pentry. Vid långborden ryms cirka 30 personer. Extra stolar finns i förrådet i korridoren. Täcken och kuddar ligger i bäddsofforna.
I pentryt finns diskmedel, diskborste, soppåsar, wettexdukar och kökshanddukar.

Bokning

Föreningslokalen bokas på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan. Rummet kan nyttjas från kl 12:00 den bokade dagen och ska lämnas senast kl 12:00 nästkommande dag. Kostnaden för bokningen (300 kr/dygn) läggs till på en kommande månadssavi.
Man kan ha 7 framtida dygn bokade samtidigt, så snart ett bokat dygn har startat kan man boka ytterligare ett.
Man kan boka upp till 14 dygn per månad.
Instruktioner till bokningssystemet finns att ladda ner här.

Instruktioner

Tydliga instruktioner för hur man använder diskmaskin och kaffekokare finns i pentryt. Bruksanvisningar för spis, ugn och övriga maskiner finns i hyllan bredvid fläktkåpan.

Innan du lämnar

För att det ska vara trevligt att nyttja vår föreningslokal behöver den städas efter varje användning. Dammsugare och mopp för våttorkning finns i förrådet ute i korridoren.

Trivselregler

Tänk på att visa hänsyn gentemot grannarna vid exempelvis fester, en bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22:00 och 07:00.
Det är ej tillåtet att röka i lokalerna. Av allergiskäl får pälsdjur ej medföras.

Felanmälan

Om man upptäcker fel eller skada på köksmaskiner eller VVS anmäler man det till HSB via felanmälan på hsb.se/goteborg/felanmalan eller på telefon 010-442 24 24. 
I övrigt anmäls eventuella skador till styrelsen@albert.se.

Gästrum

I föreningen finns två gästrum, som kan hyras av medlemmarna. Rummen ligger på Östra Skansgatan 8A.

Vad finns här?

I det ena rummet finns en dubbelsäng, som går att dela till två enkelsängar, och i det andra rummet finns två enkelsängar. I sängarna finns täcken och kuddar, men egna lakan ska medtagas. Extra täcken och kuddar finns i garderoberna.
Utanför rummet finns toalett med dusch, ett kylskåp och en mikrovågsugn. 

Bokning

Gästrummen bokas på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan. Rummen kan nyttjas från klockan 12:00 den bokade dagen och ska lämnas senast klockan 12:00 nästkommande dag. Kostnaden för bokningen (150 kr/dygn) läggs till på en kommande månadssavi.
Man kan ha 7 framtida dygn bokade samtidigt, så snart ett bokat dygn har startat kan man boka ytterligare ett.
Man kan boka upp till 14 dygn per månad.
Instruktioner till bokningssystemet finns att ladda ner här.

Innan du lämnar

Innan man lämnar rummet är det viktigt att det städas ordentligt. Dammsugare och mopp för våttorkning finns i förrådet ute i korridoren.

Trivselregler

Tänk på att visa hänsyn gentemot grannarna, en bra hållpunkt är att det ska vara tyst mellan klockan 22:00 och 07:00.
Det är ej tillåtet att röka i lokalerna. Av allergiskäl får pälsdjur ej medföras.

Felanmälan

Anmälan om eventuella skador görs till styrelsen@albert.se.

Cykelförråd

På gården finns ett antal cykelförråd för uppställning av cyklar och barnvagnar. Många av våra medlemmar cyklar och det är ofta fullt i cykelrummen, så för allas trivsel är det bra om sådant som står oanvänt tas om hand.

Snickarbod

Mitt ute på gården ligger föreningens snickarbod. I snickarboden finns ett antal verktyg, som medlemmarna kan använda sig av. De redskap som finns i snickarboden är bandsåg, planhyvel, hyvelbänk, spånsug och en cirkelsåg, som ett antal medlemmar i föreningen samlat ihop pengar till. Det är viktigt att tänka på att det är lätt att skada sig på dessa redskap och att barn inte får vistas i verkstaden annat än i målsmans sällskap. De spillbitar av trä som ligger i verkstaden är det fritt fram att använda, så länge det inte sitter någon namnlapp på dem. Om man vill lämna kvar något tillfälligt i verkstaden behöver detta därför märkas upp. Det finns också skåp där man kan förvara till exempel privata verktyg. I snickarboden, som i övriga gemensamma utrymmen, ansvarar var och en för städningen efter att man nyttjat lokalen. För att ha tillgång till snickarboden behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Mikael Högberg, Haga Nygata 16B. För frågor om snickarboden hänvisas till Kerstin Rantil, Haga Nygata 14.

Relax

Föreningens medlemmar har tillgång till en fin relax i uppgång Skolgatan 7A.

Vad finns här?

I relaxen finns en bastu, ett stort badkar, två duschar, en toalett, en sittdel med soffa och fåtöljer och en entré med avhängning för kläder och skor. 

Bokning

Relaxen är gratis att låna för föreningens medlemmar och bokas på bokningstavlan i korridoren utanför tvättstugan.
Relaxen kan nyttjas från klockan 9:00 till klockan 22:00 alla dagar.
Bokningsbara pass är: 9–11, 11–13, 13–15, 15–17, 17–19 och 19–22.
Man kan ha 3 framtida relaxpass bokade samtidigt, så snart ett bokat pass har startat kan man boka ytterligare ett.
Man kan boka upp till 12 relaxpass per månad.
Instruktioner till bokningssystemet finns att ladda ner här.

Instruktioner

Bastun sätts på och stängs av med hjälp av pekskärmen som sitter på väggen till höger om bastudörren. Uppvärmning till normal bastutemperatur sker på ca 15 minuter.

Innan du lämnar

För att det ska vara trevligt att nyttja vår relax behöver den städas noggrant efter varje tillfälle. Städmaterial finns i städskåpet i entrén.

Trivselregler

Det är ej tillåtet att röka i lokalerna. Av allergiskäl får pälsdjur ej medföras.

Felanmälan

Om man upptäcker fel eller skada på badkar, bastuaggregat eller VVS anmäler man det till HSB via felanmälan på hsb.se/goteborg/felanmalan eller på telefon 010-442 24 24.
Övriga fel eller skador anmäls till styrelsen@albert.se.


Sophantering

Hushållssopor slängs i de sopnedkast som finns både ute på gården och i uppgångarna.

Som en extra service för medlemmarna har föreningen också ett nyrenoverat och fint sopsorteringsrum vid utgången till Skolgatan 7. Här finns behållare för att sortera kartong/wellpapp, papper, färgat och ofärgat glas, metall, plast, glödlampor, lysrör, batterier och matavfall. Tänk på att allt måste ner i behållarna, eftersom de inte töms av renhållningsbolaget om de är överfulla. Placerar du saker på golvet innebär detta en extra kostnad för föreningen, vilket i förlängningen påverkar månadsavgifterna.

I vår sopsorteringsguide kan du läsa mer om vad du kan och inte kan slänga i vårt sopsorteringsrum.

Vi har tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Har man enstaka grovsopor och elektronik kan detta, fyra gånger om året, slängas i den container och elhäck som ställs upp i anslutning till städdagar. Större mängder grovavfall eller stort elavfall så som kylskåp m.m. hänvisar vi till Göteborgs Stads återvinningscentraler, varav den närmaste finns i Högsbo, A Odhners gata 19A.

Farligt avfall, till exempel färgburkar, lösningsmedel och bilbatterier, kan inte slängas i vårt soprum, utan även detta lämnas på någon av stadens återvinningscentraler eller till Farligt avfall-bilen.


Bredband, telefoni, TV och porttelefon

Brf Albert har tecknat ett kollektivt avtal med Telia vilket ingår i avgiften. Detta inkluderar bredband, bredbandstelefoni och digital-TV.

Du kan surfa med hastigheten 100 Mbit/s, till och från internet, och anslutning sker genom nätverksuttagen i respektive lägenhet.

Digital-TV innefattar kanalpaketet Lagom. Kanalutbudet hittar du här.

Till varje lägenhet har det delats ut en bredbandsrouter och en digital-TV-box. Utrustningen tillhör lägenheten och lägenhetsinnehavaren ansvarar för den samma. Till grundutbudet finns aktiveringskoder. Om du saknar koderna, kan du kontakta styrelsen. Du kan lägga till fler tjänster genom Telias kundtjänst på 020-755 766. Då ersätts vanligen aktiveringskoderna av nya koder som är unika för de tjänster du valt..

Angående porttelefonerna finns en bruksanvisning på flera språk på Siedles hemsida. Den hittar du här. Den svenska delen börjar på sidan 14.


Trädgården

Vår vackra trädgård här i kvarteret Kanonen är omgiven av både äldre renoverade hus och nybyggnationer, vilket gör att en promenad genom trädgården på många sätt är en promenad genom Hagas historia.

Strävan att anknyta till de gamla Hagagårdarna med sina plank och gårdsbyggnader bestämde gårdens utformning vid renoveringen. Plank, gårdshus, vedskjul med mera bildar gräns mellan de äldre renoverade husen vid Haga Nygata och de nybyggda husen. Markbeläggningen intill de gamla husen utgörs, som förr, av gatsten.

På den nya gården antyds de gamla tomtgränserna med spaljéer i olika höjder och placeringen av gårdsbyggnader för förråd, cyklar med mera. Spaljéerna och gårdsbyggnaderna bildar ett klart definierat entréstråk belagt med gatsten längs husen. I mitten av gården finns ytor ägnade åt samvaro, lek och odling. De nya husens bottenvåningar har dessutom träbelagda uteplatser, avskärmade mot entréstråket genom spaljéer i olika höjder.

Två vinkelställda gårdsbyggnader i den nordöstra delen av gården har på sin syd- och västfasad en pergola, vilken utgör en solbelyst samlingsplats med trägolv. I anslutning till pergolans uterum finns en murad grill och en elektrisk grilltändare. För att använda grillen behöver man bara införskaffa ett passande grillgaller. Bredvid uterummet finns en sandlåda, en lekstuga och en rad med svarta vinbärsbuskar. Under den pampiga kastanjen, som stått här och dämpat bruset från staden sedan de första husen byggdes i mitten av 1800-talet, har vi också en gungställning för de små.

Utöver vår kastanj, som man från utsikten på Skansberget kan se är ett av de högsta träden i Haga, har vi också en fullvuxen alm och några andra träd, till exempel en Robinia. Kring gårdshusen kompletterar bärbuskar och prydnadsbuskar som rhododendron, syrén och olvon, gårdens grönska och skapar en ombonad stämning. På spaljéerna växer kaprifol, rosor och klematis. Uteplatserna inramas av schersmin och perenner som phlox, pioner, svärdsliljor med mera.

Sommaren 2013 kompletterades gårdens planteringar med en månskensträdgård, som bland annat utgörs av bär- och nyttoväxtplanteringar och en stensatt liten terrass att placera sin vilstol på. Månskensträdgården domineras av vitblommiga växter som lyser starkt i skymningen. Här nedan följer en kort presentation av de olika växterna i Månskensträdgården:

Övre platån med bärodling och sittplats:

Klematis- Vitblommande, starkt växande klematis som tillhör de tidigblommande sorterna.

Tranbär- Detta är en marktäckande växt som får röda syrliga bär. De liknar lingon och kan med fördel torkas eller användas till saft. Bären mognar sent i september till oktober.

Hallon- Hösthallon som får gula bär, buskarna kan bli 1,5 m höga.

Fläder- Fläder blommar i stora gräddvita klasar i maj-juni och får mörka, nästan svarta bär i september till oktober. Både blommor och bär lämpar sig för saft eller marmelad och liknande. Busken kan bli 3-5 meter hög.

Vinbär- Brett växande buske som får gräddvita bär med mild smak. Goda att äta som de är eller som dekoration på kakor och tårtor. Går även att använda i gelé, saft, bakning m.m. Bären skördas i juli- september och busken kan bli 1,5 meter hög.

Blåbär- Amerikanskt blåbär som ger skörd i augusti. Bären är goda att äta som de är, men kan också användas för sylt, marmelad och bakning.

Syrén- Vitblommande bondsyrén med doftande blommor i juni. Syrénblomman kan användas i bakning och att göra saft på. Buskarna kan bli uppemot 3 meter höga.

Aronia- Vita blommande klasar i maj-juni och svarta bär i juli- augusti. Bären är söta och lämpar sig för sylt och bakning.

Nedre platån med nyttoodling i pallkragar

Rosmarin- Denna halvbuske är städsegrön och blir mellan 0,5 och 2 meter hög där den är vildväxande. De färska eller torkade bladen används som krydda till matlagning.

Timjan- Dvärgbusken timjan är en flerårig växt, med lila blommor som kan bli ett par decimeter hög. Bladen av timjan kan användas färska eller torkade som krydda till matlagning.

Lavendel-.Vitblommande lavendel, en flerårig liten buske vanligtvis med små smala silvergrå blad. Blommorna kan användas till bakning och saft.

Salvia- Blir upp till 60 cm hög med grågröna luddiga blad och blommorna är små och blåvioletta. Salvia används till matlagning, som torkad bladkrydda ger växten en markant smak och bör användas med försiktighet.

Rabarber- Bladskaften är ätliga men de innehåller oxalsyra och småbarn eller personer med anlag för njursten skall undvika att äta rabarber. Vanligtvis äts den kokt till kräm, saft eller i paj.

Gräslök- En liten, ca 30 cm hög lökväxt som påminner om gräs. Den blommar med lila bollformade blommor. Gräslök används klippt i matlagning.

Persilja- En krusbladig persilja som är tvåårig. Den kan användas färsk, torkad eller fryst i matlagning.

Mynta- Flerårig växt med upp till 1 m höga stänglar med motsatta, sågkantade blad. Man kan använda bladen både färska och torkade i te, yoghurtsåser, sallad och bakning.

Citronverbena- Detta är en flerårig växt med sötaktig smak och doft. De citronsmakande bladen kan användas i matlagning, bakning, till efterrätter och dressingar.

Schersminplanteringen

Myskmadra- En starkväxande marktäckare, som blommar med vita små blommor i maj- juni.

Schersmin- Schersminen är en 1,5- 3 meter hög buske som blommar i juni-juli med starkt doftande vita blommor.


Garage

Parkeringstillstånd för boende kan sökas i parkeringshuset, föreningens granne vid Haga Östergata och avtalas direkt mellan medlemmarna i föreningen och parkeringsbolaget Göteborgs Stads Parkering AB.

Parkeringsgaraget är låst och det finns platser för både bil och MC. Kostnaden för att hyra en plats är för närvarande 1420 kr per månad.

För att ansöka om parkeringstillstånd kontaktar man Göteborgs Stads Parkering AB via hemsidan: p-bolaget.goteborg.se eller kundtjänst på telefon 031- 774 37 00.Felanmälan

Föreningen har avtal med HSB Göteborg om förvaltningen av våra fastigheter. Det betyder att det är HSB du kontaktar vid frågor eller felanmälan som har med fastigheten att göra. Det kan till exempel vara en vattenläcka, trasig lampa i trapphuset eller stopp i avloppet. Innan du felanmäler, titta i stadgarna och broschyren Vem ska underhålla bostadsrätten? om underhållet är ditt eller föreningens. Är underhållet ditt, debiteras du av HSB.

Gör din felanmälan här eller ring HSB Kundtjänst vardagar på telefonnummer 010-442 24 24.

Öppettiderna för felanmälan via telefon är:
Måndag-fredag 08:00-16.30

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på telefonnummer: 010-470 55 98. Akuta fel kan till exempel vara en vattenläcka eller strömavbrott.

Tänk på att i din anmälan tydligt ange ditt namn, förening (Brf Albert), ditt lägenhetsnummer och din adress, eftersom HSB tar emot felanmälningar från hela Göteborg.

Till HSB felanmälan


Kontakt

Kontakta styrelsen

Styrelsen kan nås via sin mejladress styrelsen@albert.se, eller genom ett meddelande i brevlådan, som finns i uppgången till Östra Skansgatan 8A.

Ordförande: Kjell Ring, Östra Skansgatan 8B.
Vice ordförande: Ida Rask, Haga Nygata 16B.
Sekreterare: Karin Magnusson, Östra Skansgatan 8A.

Ledamöter:

Kerstin Gustavsson-Rantil, Haga Nygata 14.
Hanna de Lange, Skolgatan 7B.
Anders Stönner, Östra Skansgatan 12.

HSB-representant: Madelaine Doufrix, HSB Göteborg.

Kontakta valberedningen

Emma Carlsson, Skolgatan 7A.
Beatrice Klackenberg, Haga Östergata 13.
Birgitta Lindström, Haga Östergata 13.

 

Kontakta arbetsgrupperna

Gymgruppen – kontaktperson Hanna de Lange, Skolgatan 7B.
Trädgårdsgruppen – kontaktperson Jonas de Lange, Skolgatan 7B.
Underhållsgruppen – kontaktperson Anders Stönner, Östra Skansgatan 12.