Nyheter

Trädgårdshjälp

Vi har nu anlitat en trädgårdsfirma som hjälper oss att ta hand om våra träd och buskar på gården. De kommer att komma två gånger per år och se över växtligheten och beskära på ett korrekt sätt där det behövs. De var här första gången i mars och beskar bland annat kastanjen, syrener och ett antal buskar längst husfasaderna.

Sopsugen

Föreningen är ju ansluten till ett sopsugssystem, där restavfall som inte kan återvinnas i soprummet ska slängas.

Den senaste tiden har det varit ett flertal stopp i systemet på grund av att det hamnat felaktiga sopor där. Vanliga hushållssopor går fint att slänga, men kartonger och andra otympliga föremål fastnar lätt i systemet. Varje gång det blir stopp uppstår dels ett olustigt missljud, men också en kostnad för föreningen. Tänk på vad du slänger i sopnedkastet.

Brandskyddsutrustning från Anticimex

På förekommen anledning har styrelsen undersökt möjligheterna att anförskaffa brandskyddsutrustning från Anticimex till rabatterat pris. Kontakta styrelsen om du är intresserad av att köpa brandskyddsutrustning.

Snickarboden

På gårdsdagen kommer snickarboden att tömmas inför resterande renovering. Samtliga medlemmar som har privata ägodelar behöver därför ta bort detta innan 10 maj. Kvarlämnat/bortglömt kommer tillfalla Brf Albert. Tips, förslag och hjälp med renoveringen mottages varmt!

För att ha tillgång till snickarboden efter renoveringen behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Ida Rask, Haga Nygata 16B.

Tänk på vad ni häller i köksavloppet

Vi har fått tillsägelse från Kretslopp och vatten vid Göteborgs stad om att vi ska bli bättre på att hantera det vi häller i köksavloppet. I dagsläget hälls det ut för mycket fett och olja vilket leder till avlagringar i rören, både i våra egna stammar och ute i de kommunala avloppsledningarna. För att minimera påverkan på avloppssystemet så ber vi er att inte hälla ut fett i vasken utan torka eller hälla ur stekpannor, ugnsformar eller takeaway-lådor innan ni diskar dom. På detta sätt kan vi också förhindra stopp i våra avloppsledningar och fördröja stambytet i föreningen.

Portalen- Informationsverktyg om ditt boende

Alla medlemmar i föreningen har tillgång till HSB:s tjänst på internet HSB Portalen. Detta är ett verktyg som ger medlemmar och boende tillgång till information om sitt boende och medlemskap och möjlighet att registrera och få återkoppling på ärenden. Man loggar in med ett eget lösenord på hsbportalen.se. Har du glömt ditt lösenord eller inte fått något kan du enkelt få ett nytt vid inloggningen.

Frågestunder med styrelsen

Styrelsen är tillgänglig för medlemmarna före varje styrelsemöte kl 18.45-19.00 i föreningslokalen. Inbokade styrelsemöten för hösten 2017 är: 20/11 och 18/12.

Komposter och ny kartongbehållare.

Vi har nu tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i soprummet för kartonger och papplådor. I denna stålhäck läggs tillplattade och i hopvikta större kartonger.

Brandskyddsarbete

Vi har i år återupptagit vårt brandskyddsarbete i föreningen, vilket bla. innebär kontroller fyra gånger om året, och här kommer ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- Nu i jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi har under året rensat källare och vindar men har nu upptäckt att det lagts dit saker igen, detta måste tas bort omedelbart.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns nu information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!

Brandsläckare i trapphusen

I alla trapphus har det nu installerats brandsläckare på bottenplan. Brandsläckarna är i första hand tänkta att användas vid brand i trapphusen eller på gården. För lägenheterna gäller eget ansvarar för brandskyddet. Rekommendation är en brandsläckare per 60 kvm och våning. Tänk på att många försäkringsbolag kräver fullgott brandskydd i lägenheten vid eventuell skada.