Brandskyddsarbete

Vi har i år återupptagit vårt brandskyddsarbete i föreningen, vilket bla. innebär kontroller fyra gånger om året, och här kommer ett par viktiga saker för alla medlemmar att tänka på:

- Nu i jultider är det viktigt att se över sin brandskyddsutrustning i lägenheterna. Kolla så att ni har brandvarnare och att batteriet fungerar! Rekommenderat är att ha en brandvarnare per 60 kvm yta. Bra är också att ha brandsläckare eller brandfilt.

- I vinds- och källarförråd får det absolut inte förvaras några brandfarliga ämnen så som t-sprit, lacknafta, målarfärg etc. Detta måste förvaras i lägenheten och får uppstiga till max 5 liter.

- I trapphusen får det inte stå saker utanför lägenheterna, detta är både en förhöjd brandrisk och hinder för utrymningsvägar! Inga möbler, barnvagnar, cyklar, skor eller dylikt får placeras här, det enda som är tillåtet är dörrmattor, tavlor eller enstaka växter.

- Alla utrymmen utanför vindsförråd och källarförråd måste hållas fria från saker av samma anledning som ovanstående. Vi har under året rensat källare och vindar men har nu upptäckt att det lagts dit saker igen, detta måste tas bort omedelbart.

- På anslagstavlan i varje trapphus finns nu information om hur man ska agera i händelse av brand. Kika gärna på denna!