Brandsläckare i trapphusen

I alla trapphus har det nu installerats brandsläckare på bottenplan. Brandsläckarna är i första hand tänkta att användas vid brand i trapphusen eller på gården. För lägenheterna gäller eget ansvarar för brandskyddet. Rekommendation är en brandsläckare per 60 kvm och våning. Tänk på att många försäkringsbolag kräver fullgott brandskydd i lägenheten vid eventuell skada.