Komposter och ny kartongbehållare.

Vi har nu tre komposter på gården där man kan slänga grönt matavfall och trädgårdsavfall. Vid komposterna finns anslag om vad som kan slängas och hur de ska hanteras. Två komposter är placerade bakom cykelförrådet vid gungorna, en kompost står mellan förråden vid Östra Skansgatan 10 och 8B. Vid frågor om kompostering, hör av er till styrelsen.

Sedan en tid tillbaka har vi ett nytt kärl i soprummet för kartonger och papplådor. I denna stålhäck läggs tillplattade och i hopvikta större kartonger.