Snickarboden

På gårdsdagen kommer snickarboden att tömmas inför resterande renovering. Samtliga medlemmar som har privata ägodelar behöver därför ta bort detta innan 10 maj. Kvarlämnat/bortglömt kommer tillfalla Brf Albert. Tips, förslag och hjälp med renoveringen mottages varmt!

För att ha tillgång till snickarboden efter renoveringen behöver man kvittera ut en särskild nyckel. Nyckeln kostar 200 kr och kan hämtas hos Ida Rask, Haga Nygata 16B.